Finansiell kalender

Kommande händelser:

  • Tyst period Q3 2018 27 oktober - 26 november 2018
  • Delårsrapporten för perioden januari - september 2018 publiceras den 27 november 2018
  • Tyst period Q4 2018 26 januari - 25 februari 2018
  • Delårsrapporten för perioden januari - september 2018 publiceras den 26 februari 2019