Finansiell kalender

Kommande händelser

Tyst period Q1 2018 29 april - 28 maj 2018

Delårsrapporten för perioden januari - mars 2018 publiceras den 29 maj 2018

Tyst period Q2 2018 28 juli - 27 augusti 2018

Delårsrapporten för perioden januari - juni 2018 publiceras den 28 augusti 2018

Tyst period Q3 2018 27 oktober - 26 november 2018

Delårsrapporten för perioden januari - september 2018 publiceras den 27 november 2018