Pressmeddelanden

2018-02-27

SHH Bostads bokslutskommuniké januari – december 2017 (R)

”Vårt fokus på att utveckla prisvärda bostäder med målet att fler ska ha råd att både bo och leva har inte förändrats, utan har snarare stärkts givet rådande marknadsläge.” – Misha Moeremans d’Emaus, VD och koncernchef.

Läs mer
2018-02-23

Antagen detaljplan för Tumba Skog, Botkyrka

Detaljplanen för ett nytt bostadsområde i Tumba Skog, Botkyrka har nu antagits av kommunfullmäktige i Botkyrka kommun.

Läs mer
2018-02-19

SHH Bostad vinner markanvisningstävling i Linköping

SHH Bostad har av Linköpings kommun tilldelats en markanvisning i Vikingstad, som är belägen cirka en mil utanför staden.

Läs mer
2018-01-29

SHH Bostad anställer projektledare

SHH bostad har anställt Sofia Lilja som projektledare. Sofia är utbildad ekonom och har sedan 2007 jobbat i fastighetsbranschen. Sofia tillträdde sin tjänst 8 januari 2018.

Läs mer
2018-01-29

SHH Bostad vinner mark-anvisningstävling i Helsingborg

SHH Bostad har av Helsingborgs kommun tilldelats en markanvisning i Pålsjö.

Läs mer