Regulatoriska

2018-02-27

SHH Bostads bokslutskommuniké januari – december 2017 (R)

”Vårt fokus på att utveckla prisvärda bostäder med målet att fler ska ha råd att både bo och leva har inte förändrats, utan har snarare stärkts givet rådande marknadsläge.” – Misha Moeremans d’Emaus, VD och koncernchef.

Läs mer
2017-11-24

SHH Bostads delårsrapport januari – september 2017 (R)

Behovet av ekonomiskt tillgängliga bostäder har inte minskat.

Läs mer
2017-07-11

SHH Bostad AB (publ) offentliggör obligationsprospekt (R)

Den 26 maj 2017 offentliggjorde SHH Bostad AB (publ) (”SHH Bostad”) att bolaget emitterat säkerställda företagsobligationer om 230 miljoner kronor (ISIN: SE0009984172).

Läs mer