Regulatoriska

Prenumerera
2018-08-28 | Regulatoriskt

SHH Bostad AB (publ) delårsrapport januari - juni 2018

”Nyproduktionsbehovet av bostäder är större än någonsin och SHH:s fokus på prisvärda bostäder är mer rätt än någonsin.”

Läs mer
2018-05-29 | Regulatoriskt

Beslut vid årsstämman i SHH Bostads AB (publ)

Årsstämman i SHH Bostad AB (publ) ägde rum den 29 maj 2018 i bolagets kontor, Kammakargatan 7, Stockholm. 

Läs mer
2018-05-29 | Regulatoriskt

SHH Bostads delårsrapport januari - mars 2018

”SHH:s fokus på prisvärda bostäder är mer rätt än någonsin. Det behövs fler bostäder i olika storlekar och för olika livssituationer till rimliga priser.” 

Läs mer
2018-05-11 | Regulatoriskt

SHH Bostad publicerar årsredovisning för 2017

SHH Bostads Årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats www.shhbostad.se samt bifogas som pdf. För mer information, vänligen kontakta: Ando...

Läs mer
2018-04-26 | Regulatoriskt

Kallelse till årsstämma i SHH Bostad AB (publ)

Aktieägarna i SHH Bostad AB (publ), org.nr 559007-1824 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 maj 2018 kl. 16.00 i Bolagets lokaler, Kammakargatan...

Läs mer
2018-02-27 | Regulatoriskt

SHH Bostads bokslutskommuniké januari - december 2017

”Vårt fokus på att utveckla prisvärda bostäder med målet att fler ska ha råd att både bo och leva har inte förändrats, utan har snarare stärkts givet rådande marknadsläge.”  - Misha Moeremans d'Emaus, VD och koncernchef

Läs mer
2017-08-25 | Regulatoriskt

SHH Bostads delårsrapport januari - juni 2017

   Fortsatt tillväxt med stärkt balansräkning”Vi tror på en fortsatt stabil tillväxt för SHH och är väl rustade att med god finansiell...

Läs mer
2017-07-11 | Regulatoriskt

SHH Bostad AB (publ) offentliggör obligationsprospekt (R)

Den 26 maj 2017 offentliggjorde SHH Bostad AB (publ) (”SHH Bostad”) att bolaget emitterat säkerställda företagsobligationer om 230 miljoner kronor (ISIN: SE0009984172).

Läs mer