Prisvärda bostäder

Behovet av prisvärda bostadsrätter är stort på många håll i landet – men det byggs för lite. Därför bjuder SHH Bostad in till samtal i Almedalen med målet att fler människor ska ha råd att äga sitt boende. – Att äga sitt eget boende ska inte vara en klassfråga, säger Ann-Louise Gustafsson, försäljningschef på SHH.

Prisvärda bostäder, som alla ska ha råd att köpa.
Det har varit snabbväxande SHH Bostads vision sedan starten 2010.
Och bostadsutvecklaren har pågående projekt från Luleå i norr till Ystad i söder med över 1000 bostäder byggda.
Alla bär SHH:s signum: högkvalitativa bostäder till ett pris som de flesta har råd med.

Men det behövs ännu fler prisvärda, ekonomiskt tillgängliga, bostäder runtom i landet.
Därför är SHH på plats under Almedalsveckan, för att hålla samtal med nyckelspelare i branschen.
– Vi träffar entreprenörer, kommuner och allmännyttan. Vi bjuder in till samtal om våra gemensamma utmaningar och för att diskutera hur vi tillsammans kan öka kommunernas intresse för ekonomiskt tillgängliga bostäder, säger Ann-Louise Gustafsson.
Hon ser det som ett uppstartsmöte för att organisera och planera hur alla aktörer tillsammans ska driva frågan vidare efter Almedalen.

Varför behövs fler prisvärda bostäder?
– Alla ska ha möjlighet att äga sitt eget boende. Även den som bott i hyresrätt en längre tid, kan idag ha råd ett äga sitt boende genom att bo för samma peng i en prisvärd bostadsrätt. Det ska inte vara en klassfråga huruvida man kan äga sitt boende. Dessutom ger prisvärda bostäder unga möjligheten att komma in på bostadsmarknaden, säger Ann-Louise Gustafsson.

SHH samarbetar redan mycket med allmännyttan, där prisvärda bostadsrätter integreras i områden med hög andel hyresrätter.
– Där jobbar vi tillsammans med att förtäta i områden med många hyresrätter, där det ofta finns mycket mark kvar. Genom att vi bygger prisvärda bostadsrätter där, integrerar vi människor bättre i dessa områden.

Vilka drabbas hårdast när det saknas prisvärda bostäder?
– Vanliga människor, medelsvensson. Premiumbostäder har alltid sin målgrupp, men här handlar det om enkla och bra bostäder till vanligt folk.

Varför har vi hamnat i en sits där underskottet är så stort?
– Kommunerna har drivit detaljplanerna hårt, och har väldigt höga ambitioner kring gestaltningskrav i detaljplanerna. Det kan till exempel handla om krav på att bygga i trä, eller att husen ska ha asymmetriska former för att kommunen har en vision om hur nya byggnader ska se ut. Med så höga krav blir det svårt att bygga prisvärda boenden.

Går det att bygga prisvärt och estetiskt tilltalande på samma gång?
– Ja, bara för att man bygger prisvärt behöver det inte vara fult, tvärtom. Vi bygger högkvalitativa och hållbara bostäder. Skillnaden är vårt arbetssätt. Genom att jobba med effektiva, tydliga och upparbetade processer kapar vi både tid och risk, vilket innebär vi sparar pengar i slutändan. Det är pengar som dessutom ger oss möjlighet att investera i den yttre miljön, som är väldigt viktig.

Vad blir effekten för samhället i stort med fler prisvärda bostäder?
– Det skapar flyttkedjor, som är jätteviktiga. Om vi bygger fler ekonomiskt tillgängliga bostäder har fler råd att köpa. Det frigör andra bostäder: Om någon i hyresrätt köper sitt boende, kan någon annan ta över hyresrätten. Tyvärr har de flyttkedjorna stannat av lite idag.

Vad behövs för att öka produktionen av prisvärda bostäder?
– Det här är en riktig utmaning. Kommunerna behöver rucka på sina krav. De har nog haft en tro kring att det gått för bra för branschen, tillsammans med visionen som den enskilda kommunen har kring sitt byggande. Då kanske man inte alltid tänkt praktiskt eller realistiskt.
– Redan idag har vi tät dialog med kommuner runtom i landet, vi vill fördjupa den och tillsammans jobba för att hitta konstruktiva lösningar för mer prisvärt bostadsbyggande, säger Ann-Louise Gustafsson.

 … och dessutom genomför SHH ett möte om hållbarhet i Almedalen!

 Under onsdagen den 4 juli håller SHH ett rundabordssamtal om hållbarhet i bostadsbranschen. SHH:s hållbarhetschef Mimi Alansari har bjudit in hållbarhetschefer- och profiler från olika bolag som Riksbyggen, Skanska, White, Landskapslaget, Magnolia och ByggVesta Development.

– Vi kommer att diskutera hur vi jobbar med hållbarhetsfrågor i våra organisationer idag, och våra erfarenheter kring bland annat Svanenmärkning och miljöbyggnad, säger Mimi Alansari.