Investerare

Här hittar du information om vår bolagsstyrning, du kan ta del av finansiella rapporter eller ladda ner vår företagspresentation.

Vision

SHH ska vara en av de ledande utvecklarna av bostäder och samhällsfastigheter i Sverige.

Kort om SHH

SHH utvecklar både prisvärda och funktionella bostäder såväl som samhällsfastigheter i Sveriges växande städer. Verksamheten omfattar hela kedjan från köp av mark för bostäder och samhällsfastigheter till försäljning av bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av hyresrätter och samhällsfastigheter såsom vård- och omsorgsboende samt skolor. 

SHH har sedan start 2010 färdigställt 36 fastighetsprojekt om ca 145 000 kvm ljus BTA inkluderande ca 1 700 boenden över hela Sverige. Den totala projektportföljen om 42 fastighetsprojekt uppgick per den 31 december 2020 till ca 220 000 kvm ljus BTA inkluderande 2 922 boenden varav 766 i produktion och 2 156 bedömda boendebyggrätter. 

Aktieägare

Aktieägare i SHH är bolagets ledning samt externa investerare. Bolaget kontrolleras av bolagets ledning.