Affärsledning

Affärsledningen består av koncernchef, ekonomi- och finanschef, projekt- och produktionschef, bostadsutvecklingschef samt försäljningschef.
VD

Fredrik Alvarsson

Försäljningschef

Ann-Louise Gustafsson

Bostadsutvecklingschef

Martin Hildebrandt

Projektutvecklingschef

Fredrik Johansson

Ekonomi- och finanschef, Investor Relations

Ando Wikström