Affärsledning

Affärsledningen består av koncernchef, ekonomi- och finanschef, projekt- och produktionschef, bostadsutvecklingschef samt försäljningschef.
Partner, VD - SHH Samhällsfastigheter

Fredrik Alvarsson

Grundare, VD och koncernchef

Misha Moeremans d’Emaus

Försäljningschef

Ann-Louise Gustafsson

Bostadsutvecklingschef

Martin Hildebrandt

Projektutvecklingschef

Fredrik Johansson

Ekonomi- och finanschef, Investor Relations

Ando Wikström