Styrelse & revisor

Styrelsens ordförande

Johan Ericsson

Grundare och styrelseledamot

Thomas Eriksson

Styrelseledamot

Ulrika Hallengren

Styrelseledamot

Marcus Hansson

Styrelseledamot

Johan Hessius

Grundare, VD och styrelseledamot

Misha Moeremans d'Emaus

Auktoriserad revisor och huvudansvarig revisor

Patrik Adolfson

Auktoriserad revisor

Madeleine Endre