Finansiell kalender

Kommande händelser:

  • Tyst period Q4 2018 26 januari - 25 februari 2018
  • Bokslutskommunikén januari - december 2018 publiceras den 26 februari 2019