Obligation

SHH Bostad AB (publ) (”SHH” eller ”bolaget”) offentliggjorde den 11 juli 2017 att bolaget emitterat ett säkerställt obligationslån om 230 miljoner kronor inom ett rambelopp om 500 miljoner kronor (ISIN: SE0009984172). Obligationslånet löper till och med 7 juni 2021 med en rörlig ränta om Stibor 3 månader + 6,50 procent per år. Obligationslånet noterades på Nasdaq Stockholm och första handelsdag var 13 juli 2017.

 

Ladda ner som pdf

Pressmeddelande

Obligationsprospekt