Markförvärv

Vi söker aktivt mark i attraktiva lägen för nyproduktion av flerbostadshus och radhus.

Företrädesvis söker vi detaljplanerad mark i våra storstadsregioner, men det kan också vara råmark. Lägena skall vara s.k. B-lägen, gärna perifera lägen med mycket goda kommunikationer och gott utbud av service.

Vi söker också samverkan med markägare för bostadsutveckling. Samverkan och utveckling kan då ske genom ett samägt bolag där du får fördel av SHH:s starka varumärke inom bostadsutveckling, vår kompetens och erfarenheter. SHH har lång erfarenhet av samverkan med fastighetsägare och andra byggherrar.

Äger du mark som lämpar sig för nyproduktion av bostäder, har tips på eller frågor kring markförvärv, är du varmt välkommen att kontakta oss.

Bostadsutvecklingschef

Martin Hildebrandt