Medarbetare

Receptionist

Timar Adi-Ghebre

Projektutvecklare och Hållbarhetsansvarig

Mimi Alansari

Sälj- och marknadskoordinator

Ida Amatiello

Kundansvarig

Isabelle Bonnevier

Ekonomiassistent

Martina Classon

Koncernredovisningsansvarig

Caroline Eriksson

Försäljningschef

Ann-Louise Gustafsson

Bostadsutvecklingschef

Martin Hildebrandt

Projektutvecklingschef

Fredrik Johansson

Ekonomiansvarig

Emma Jurgander

Business Controller

Helena Kyhlstedt

Projektutvecklare

Sofia Lilja

Regionansvarig Syd

Martin Lindström

Grundare, VD och Koncernchef

Misha Moeremans d’Emaus

Arkitekt SAR/MSA

Mirja Nilsson

Arkitekt SAR/MSA, USI/AAM (föräldraledig)

Frida Oyal Awrohum

Projektutvecklare

Oscar Raud

Regionansvarig Mitt

Thomas Rehn

Transaktion och Analys

Arnold Rosén

Projektutvecklare

Martin Sjölund

Projektutvecklare (föräldraledig)

Johan Spång

Kundansvarig

Anna-Karin Stöhre

Analys och Kalkyl

Hendrik Versteegh

Ekonomi- och finanschef, Investor Relations

Ando Wikström