SHH Samhällsfastigheter AB

SHH Samhällsfastigheter grundades 2019 och ägs av SHH Bostad AB och FA Partners AB. Bolaget kombinerar SHH Bostads kompetens avseende projektutveckling av ekonomiskt tillgängliga bostäder med FA Partners projektutvecklingskompetens och erfarenhet inom Samhällsfastigheter.

Vision

Med stor förståelse för målgruppens verksamhet och behov, utveckla framtidens äldreboenden, trygghetsboende och skolor.

Affärsidé

Erbjuda välutvecklade samhällsfastigheter för kommunen och privata operatörer.

Vårt erbjudande i korthet

Det viktigaste är inte antalet kvm, utan hur det är planerat. Det är en utmaning att bygga riktigt bra äldreboende och skolor. Bostäder för äldre berör oss alla. Alla blir vi äldre, och alla är vi måna om att ha ett bra boende under livets olika faser. Detta gäller inte minst under livets senare del, då behovet av tillgängliga och bekväma bostäder är extra stort. Därför är det som utvecklare och fastighetsägare viktigt att veta hur dessa bostäder skall utformas och var de skall lokaliseras. Likaså är det av vikt att vara insatt i den boendes situation för att förstå de behov som behöver tillgodoses.