Trygghetspaketet

Vi vill att du ska känna dig trygg när du köper en bostad av oss. Därför har vi tagit fram ett trygghetspaket med en massa fördelar. Du behöver t ex inte oroa dig över dubbel boendekostnad om du inte får ditt gamla boende sålt. Försäkringen täcker nämligen mot dubbel boendekostnad i upp till ett år. Det här ingår i vår försäkring;

Avbokningsskydd

Om ni som köpare under tiden från det att ni skrivit på köpekontrakt för er nya SHH-bostad fram till in yttningen drabbas av en s.k. kritisk sjukdom, avlider eller blir heltidssjukskriven i mer än 30 dagar och ni på grund av detta väljer att inte genomföra köpet så ersätter försäkringen de kostnader som ni är skyldiga att betala på grund av att ni frånträder köpet, såsom bokningsavgift, handpenning och tillval mm. Högsta ersättningsbelopp uppgår till 300 000 kr.

Dubbelt boendekostnadsskydd

Ofta har du som köper en ny bostad även en befintlig bostad som ska säljas. Olika faktorer kan påverka din försäljning och har du otur kan du äga två bostäder samtidigt. Boendekostnadsskyddet ersätter kostnader för dubbelt boende i det fall den gamla bostaden inte lyckas bli såld. Försäkringen täcker bland annat månadsavgifter och räntor med upp till 10 000 kr per månad. Försäkringen skyddar dig upp till 12 månader från tillträdesdagen med en karenstid på 3 månader från det att ni lagt ut er gamla bostad till försäljning.

Eventuella osålda lägenheter

Ni som köper en SHH-bostad behöver inte oroa er för eventuella osålda lägenheter vid inflyttning. SHH förbinder sig att förvärva samtliga osålda lägenheter senast 6 månader efter tillträde och ansvarar under tiden för månadsavgifterna för dessa.

Bostadsrättsföreningens styrelse

Under byggnationen och upp till 2 år efter färdigställandet kvarstår SHH i bostadsrättsföreningens styrelse för att överlämningen till den nya styrelsen ska bli så trygg och smidig som möjligt.

Förskottsförsäkring

SHH tecknar alltid säkerhet för föreningen i form av en förskottsgaranti utfärdad av Gar-Bo Försäkring AB. Garantin omfattar en återbetalning av erlagt förskott om förhandsavtalet upphör att gälla utan att bostadsrätt har upplåtits.
 

5-års garantitid

Innan inflyttning sker en slutbesiktning som görs av en oberoende besiktningsman. En garantibesiktning görs efter 2 år för att säkerställa att allt fungerar som det ska och att inga fel har uppkommit. Av besiktningsman bedömda fel åtgärdas utan kostnad för dig eller föreningen.

Färdigställandeförsäkring

SHH:s entreprenörer tecknar alltid en färdigställandeförsäkring som innebär ett skydd mot extra kostnader för föreningen om entreprenören av någon anledning inte kan uppfylla sina åtaganden.

Trygg bostadsrättsförening

Innan förhandsavtal tecknas med dig som köpare, har Bostadsrättsföreningens kostnadskalkyl granskats av två av Boverkets auktoriserade intygsgivare, som intygat att kostnadskalkylen vilar på tillförlitliga grunder.

Även den ekonomiska planen granskas av två av Boverkets auktoriserade intygsgivare, som intygat att planen vilar på tillförlitliga grunder, innan upplåtelseavtal med dig som köpare tecknas.
Vi handlar alltid upp teknisk och ekonomisk förvaltning av landets ledande förvaltningsbolag för att din förening ska få en trygg och stabil förvaltning.

 

Tryggt och enkelt att köpa bostad från oss - Ann-Louise Gustafsson berättar.