Nyheter

2021-09-15

SHH förvärvar två bostadsfastigheter i centrala Borås

SHH har förvärvat två nyproducerade hyresfastigheter i centrala Borås från Cernera Fastigheter AB (”Cernera”). Totalt omfattar fastigheterna cirka 90 hyresbostäder samt en förskola för 120 barn med färdigställande under november 2021. Detta är SHH:s första förvärv av kassaflödesfastigheter för långsiktig ägande och målsättningen är att bygga en förvaltningsportfölj om cirka 2 miljarderkronor fram till 2023.

Läs mer
2021-08-24

Delårsrapport januari – juni 2021

Ett spännande och framgångsrikt första halvår 2021   Halvåret januari – juni 2021 Nettoomsättningen uppgick till 164,7 (77,8) mkr Rörelseresultatet uppgick till 57,2 (10,3) mkr med en...

Läs mer
2021-07-01

SHH genomför två byggrättstransaktioner

SHH har den 30 juni 2021 tecknat avtal för avyttring av 300 bostadsbyggrätter i Folkets Park i Sundsvall till Amasten Fastighets AB (”Amasten”). Dessutom har SHH Landbolagets projekt Tumba Skog i Botkyrka, med byggrätter om cirka 60 000 BTA, förvärvats av SHH:s och Balders gemensamma bolag SB Bostad.

Läs mer
2021-06-02

Beslut vid årsstämman i SHH Bostad AB (publ)

Årsstämman i SHH Bostad AB (publ) ägde rum den 2 juni 2021 på bolagets kontor, Kammakargatan 7, Stockholm. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut...

Läs mer
2021-05-20

SHH byggstartar 53 bostadsrättsradhus i Norra Borstahusen, Landskrona

Efter en mycket framgångsrik försäljning byggstartas Brf Vårbruket och Brf Höstbruket i Borstahusen, Landskrona.

Läs mer
2021-05-19

SHH vinner markanvisningstävling i Storsjö Strand, Östersund

Den 11 maj utsåg kommunstyrelsen i Östersund SHH Bostad AB till en av tre vinnare i markanvisningstävlingen för etapp 2–1 i Storsjö Strand. SHH:s förslag är framtaget med Krook&Tjäder och omfattar 84 lägenheter i träbyggnad eller trästomme. 

Läs mer
2021-05-18

SHH vinner markanvisningstävling i Kungsängen, Jönköping

Jönköpings kommun har utsett SHH till vinnare av markanvisningstävlingen för ett bostadskvarter i  Kungsängen. Förslaget är framtaget tillsammans med Dreem Arkitekter och omfattar 70–80 bostadsrätter fördelade på både flerbostadshus och radhus med gemensam innergård.

Läs mer
2021-05-07

SHH Bostad AB (publ) publicerar Års- och Hållbarhetsredovisning för 2020

SHH Bostads Årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats www.shhbostad.se samt bifogas som pdf.  För mer information För mer information vänligen kontakta Fredrik...

Läs mer
2021-04-30

Kallelse till årsstämma i SHH Bostad AB (publ)

Aktieägarna i SHH Bostad AB (publ), org.nr 559007-1824 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 2 juni 2021 kl. 16.00 i Bolagets lokaler, Kammakargatan...

Läs mer
2021-04-20

Slutsålt i Borstahusen, Landskrona

SHH har genomfört en framgångsrik bostadsförsäljning av 53 radhus i Borstahusen på sammanlagt tio dagar. Projektets byggstart är planerad till sommaren 2021.

Läs mer