Visa alla nyheter

2021-04-09

Cykelparkering på köpet

När den efterlängtade värmen börjar leta sig tillbaka efter ett års frånvaro, rullar också cyklarna ut från sin vinterförvaring.

Läs mer
2021-03-31

SHH och Fabege avyttrar 130 nyproducerade hyresrätter i Kista

I ett JV tillsammans med Fabege har SHH utvecklat det nya bostadskvarteret Selfoss i Kista. Selfoss-projektet påbörjades 2018 och omfattar tre bostadsfastigheter med bostadsrätter respektive hyresrätter. Kvarterets tredje etapp, Fastigheten Selfoss 4, omfattar 130 hyreslägenheter och färdigställdes under februari 2021. SHH:s och Fabeges gemensamt ägda bolag har nu avyttrat fastigheten och det färdigställda hyreshuset till PATRIZIA med tillträde den 31 mars 2021.

Läs mer
2021-03-29

SHH och Balder utvecklar 38 bostadsrätter i Surbrunnshagen, Falun

SHH ska tillsammans med Balder utveckla 38 stycken bostäder i det nya bostadsområdet Surbrunnshagen, nära Falun centrum. Det nya projektet, Brf Kompaniet kommer omfatta lägenheter med 3 eller 4 rum och kök.

Läs mer
2021-02-26

Bokslutskommuniké januari – december 2020

SHH:s starka finansiella ställning och tillgång till finansiering ger bolaget mycket goda förutsättningar att genomföra kommande satsningar inom både projektutveckling och fastighetsförvärv.

Läs mer
2021-02-25 | Regulatoriskt

Beslut vid extra bolagsstämma i SHH Bostad AB (publ)

Den extra bolagsstämman i SHH Bostad AB (publ) ägde rum den 25 februari 2021 i Stockholm. Beslut om emission av teckningsoptioner Den extra bolagsstämman beslutade om emission av 250 000...

Läs mer
2021-02-08

SHH vinner markanvisningstävling i Huddinge för 300 nya bostäder

SHH har av Huddinge kommun utsetts till vinnare av markanvisningstävling för Hälsovägen i stadsdelen Flemingsberg. Tillsammans med C.F. Møller Architects har SHH utformat förslag för ett levande och tillgängligt bostadskvarter med 300 nya bostäder. Hållbarhet och tillgänglighet är i fokus för det nya kvarteret där SHH har valt att samarbeta med COLIVE för en del av bostäderna.

Läs mer
2021-01-08

Viktiga diskussioner om bostadsmarknaden och samhällsfastigheter

Business Arena är Nordens största mötesplats för aktörer inom fastighets- och samhällsbyggnadssektorn. I år gick det av stapeln den 8-9 december i Stockholm, och vi på SHH var närvarande.

Läs mer
2020-12-08

Fredrik Alvarsson ny vd för SHH

Styrelsen i SHH Bostad AB har utsett Fredrik Alvarsson till ny vd för SHH Bostad från och med den 1 januari 2021. Förändringen sker mot bakgrund av att SHH:s grundare och vd Misha Moeremans d’Emaus meddelat styrelsen att han önskat lämna vd-uppdraget som han innehavt sedan bolaget bildades 2010. Misha Moeremans d’Emaus kommer att kvarstå som rådgivare, styrelseledamot och huvudägare i bolaget.

Läs mer
2020-10-29

Klartecken för detaljplan och nya bostäder i Tumba Skog

Detaljplanen för ett nytt bostadsområde i Tumba Skog, Botkyrka, har nu vunnit laga kraft. Den avser omkring 500–700 nya bostäder och SHH:s målsättning är att området ska bebyggas med både bostads- och hyresrätter samt äldreboende.

Läs mer
2020-10-15

SHH byggstartar 54 bostadsrätter i Riksten, Botkyrka

SHH har erhållit lagakraftvunnet bygglov och byggstartar nu Brf Kaptenen i Rikstens friluftsstad i Botkyrka. 70% av projektet, som omfattar 54 bostadsrätter, har innan byggstart sålts med bindande förhandsavtal.

Läs mer