En tillbakablick på 2019

Vi går in i årets sista vecka och snart lämnar vi ett spännande verksamhetsår bakom oss. De befintliga bostadsrättsprojekten har hög efterfrågan vilket gör att vi går in i 2020 med bra självförtroende.

Den 30 september hade vi 593 bostäder i produktion, det är de högsta någonsin för SHH bostad. Aktiviteten i bolaget har varit hög och vi har många spännande projekt på gång. Detta tillsammans med kommande produktionsstarter av hyresrätter, bostadsrätter och samhällsfastigheter gör att vi ser framemot de kommande åren. 

Under 2019 tog vi även ett stadigt steg in i samhällsfastighetssektorn. Tillsammans med FA Partners AB startade vi SHH Samhällsfastigheter AB. Vi kommer bygga för välfärden och erbjuda äldreboenden, skolor och trygghetsboenden. Detta med visionen:

”Med stor förståelse för målgruppens verksamhet och behov, utveckla framtidens äldreboenden, trygghetsboende och skolor”

I samband med detta öppnades ett gemensamt kontor för SHH Bostad AB och SHH Samhällsfastigheter AB i centrala Malmö i syfte att expandera våra verksamheter i södra Sverige. Vi har redan ett antal projekt och markanvisningar i bl.a. Staffanstorp, Ystad, Helsingborg och Landskrona för såväl vård- och omsorgsboende, bostadsrätter och hyresrätter. 

Spadtag och byggstarter

Vi har även tagit de inledande spadtagen för våra två första äldreboenden, Östhamra i Norrtälje och Solhagaparken i Huddinge. Boendena kommer omfatta 79 respektive 60 lägenheter och vara byggda utifrån människorna som ska bo och vistas där. Vi bygger framtidens hem och lokaler. Med erfarenhet, innovation och empati som grund. 

Östhamra äldreboende i norrtälje
Östhamra äldreboende i Norrtälje

Under 2020 kommer vi att byggstarta hyresrättsprojekten Kv. Skogsflyet i Norrköping och Kv. Hagagläntan i Sundsvall. Även bostadsrättsprojektet Brf Läroverksvallen i Borlänge kommer byggstartas nästa år.

Säljstarter och inflytt

Vi har haft ett flertal framgångsrika säljstarter av bostadsrättsprojekt under det gångna året. 

I oktober säljstartade vi Brf Läroverksvallen Borlänge som blev mycket lyckat och det fanns ett stort visat intresse från våra kunder. Det resulterade i att 65% av bostäderna såldes med bindande förhandsavtal redan första månaden!

I slutet av sommaren säljstartades Brf Freja Vikingstad. Ett bostadsområde ca en mil väster om Linköping.

Vi hade en framgångsrik säljstart av Brf Brygghuset Huddinge (etapp 4) under september månad. Det var sista etappen där det nu finns mindre än 10 bostäder kvar till salu.


Brf Grindavik i KistaBrf Grindavik i Kista 

Sist ut detta år var Brf Grindavik, som vi säljstartade i slutet av november. Projektet erbjuder ljusa och luftiga lägenheter i centrala Kista.

Under året har det varit inflytt för många förväntansfulla köpare. I mars var det dags att lämna över nycklarna till BRF Hammars park i Kristianstad och under sensommaren och hösten var det dags för BRF Brygghuset i Huddinge (etapp 1-3).

Vi lämnar ett händelserikt år bakom oss och ser fram emot ett nytt spännande år med många nya projekt över hela Sverige. Stort tack alla bostadsköpare och intressenter för ett lyckat 2019. 

 

God Jul och Gott nytt år från oss alla på SHH Bostad!