Hållbarhet – så mycket mer än miljö

Hållbarhet är en av ledstjärnorna i SHH Bostads arbete och innebär kort och gott att vi ska ta vårt miljömässiga, sociala, etiska och ekonomiska ansvar gentemot både kunder och samhället i stort.

När den välförtjänta ledigheten börjar närma sig är det lätt att drömma sig bort till härliga grillmiddagar, svalkande stranddagar och den där efterlängtade utlandsresan. Vi är helt enkelt vana att kunna njuta till fullo under sommarledigheten, men för att kunna ge samma bekymmerslösa somrar till framtida generationer krävs det att vi tar hand om vår planet.

Vårt hållbarhetstänk genomsyrar hela utformningen av våra bostäder – från byggprocess och materialval till plånbok och energiåtgång. Att våra bostäder ska vara Svanenmärkta är något vi strävar efter och vi bygger alltid utifrån ett hållbart livscykelperspektiv. Ambitionen är att bygga med minimal miljöpåverkan och samtidigt ge våra bostäder ett långt liv.

Det låter fint – Svanenmärkt, livscykelperspektiv och hållbarhet. Men vad betyder egentligen alla dessa ord och vad innebär det för din bostad? 

Vi lotsar dig genom begreppsdjungeln och förklarar vad dessa ord egentligen innebär.

Hållbarhet

Hållbarhet är ett brett begrepp som ofta får oss att tänka på miljö och klimat. Men hållbarhet omfattar också två andra aspekter: en social och en ekonomisk. Miljöaspekten handlar om att verka på ett sätt som inte skadar vårt ekosystem och är troligtvis det första man tänker på när det kommer till hållbarhet. Den sociala aspekten berör den mänskliga dimensionen och innebär att man ska bidra till en hälsosam och god samhällsutveckling. Slutligen har vi den ekonomiska hållbarheten som för oss på SHH framförallt handlar om att erbjuda prisvänliga bostäder. Det ska vara hållbart för din plånbok, helt enkelt.

Hållbara hus byggda i träTrä som byggmaterial ger mindre klimatpåverkan.

Livscykelperspektiv

Betyder hur stor en produkts miljöpåverkan har från val av råvarumaterial till produktens slutanvändning. I vårt fall handlar det om hur vi bygger och hur våra hus används. Vi är noga med vilka underleverantörer vi väljer och ställer krav på dem bl a vad gäller vilket material som används under byggprocessen,  i byggnaden, hur transporter sker under byggtiden och hur sedan livet i byggnaden ser ut med allt från återvinning till elanvändning.
Vi försöker använda så mycket trä som möjligt i våra byggnader eftersom trä till skillnad mot betong går att återanvända.  
En stor del i resursslöseriet undviks också genom att vi väljer vitvaror av bra kvalitet som drar mindre energi och håller längre.

Svanenmärka hus

Svanen är Nordens officiella miljömärkning och för att få en Svanen-licens på ett flerbostadshus krävs att byggnadens livscykel lever upp till de krav som ställs av Svanen. Det innebär att inte bara den färdiga byggnaden granskas, utan hela byggprocessen och byggnadens användning. Alltifrån byggmaterial, kemiska produkter och ventilation till energianvändning och möjlighet att källsortera går under luppen innan en byggnad kan få titulera sig som Svanenmärkt. Men en Svanenmärkning innebär inte bara hållbarhet för miljön – den inkluderar också faktorer för en hållbar hälsa. Svanen kräver exempelvis att byggnaderna ska vara energisnåla men också ha god ventilation och låg bullernivå för att skapa en hälsosam inomhusmiljö.

 Svanenmärkt SHH Bostad hus Vårt hyresrättsprojekt Marsvinet i Örebro är märkt med Svanen. 

Miljöbyggnad silver

Miljöbyggnad är ett svenskt miljöcertifikat för byggnader. För att uppnå certifiering tittar man på totalt sexton värden så som energiåtgång, inomhusmiljö och byggmaterial som alla ska verka för ett hälsosamt liv - för både planeten och de boende. För att uppnå Miljöbyggnad silver räcker det inte bara att följa existerande rekommendationer – man måste också överträffa de satta kraven. Miljön inne i byggnaden tar längst tid att bedöma och för att uppnå silvernivå måste bland annat ljudmiljö och ventilation vara mycket bättre. Miljöbyggnad silver är med andra ord ett tydligt tecken på engagemang i miljöfrågor från byggbolagets och fastighetsägarens sida. 

Alla kan hjälpa till

Vårt hållbarhetsarbete bygger på att ge människor rätt förutsättningar att bo och leva på ett sätt som främjar miljön och samhället. Men för att kunna göra gott för vår planet behöver alla dra sitt strå till stacken. Ett sätt att minska sin egen miljöpåverkan är byta färdmedel när man reser – speciellt inrikes. Tåg är exempelvis ett ypperligt färdmedel som enligt Naturskyddsföreningen dessutom släpper ut 74 000 gånger mindre koldioxid än flyget. Det kan vara ett alternativ att överväga nu när sommarledigheten börjar närma sig.

 

Glad hållbar sommar!