Allt talar för en positiv utveckling på bostadsmarknaden

Egentligen borde den svenska bostadsmarknaden vara i gott skick. Istället är det precis tvärtom. Den svenska självbilden säger att varje generation skall kunna etablera sig i samhället oberoende av sina föräldrars ekonomi eller kontakter. Det stämmer inte längre, säger Misha Moeremans d'Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad.

Sveriges ekonomi är god och hushållens disponibla inkomster utvecklas positivt. Samtidigt är räntorna låga och inflyttningen till storstäderna är stor. Med andra ord: allt talar för att vi borde ha en positiv utveckling på den svenska bostadsmarknaden.

Så är dock inte fallet, konstaterar Misha Moeremans d'Emaus.
– Strama kreditrestriktioner stryper hushållens möjlighet att efterfråga nya bostäder, med fallande bostadspriser och bostadsbyggande som följd. Till stor del är detta en effekt av politiska beslut som kraftigt försvårar möjligheterna att få bostadsfinansiering. Därtill kommer att bankerna självpåtaget har stramat upp sin kreditgivning till bostadsköpare, i synnerhet till förstagångsköpare, säger han.

Nyligen presenterade Sveriges Byggindustrier en analys som visar hur de nya restriktionerna påverkar människors möjlighet att köpa ett eget boende.
Utan de nyligen införda kreditrestriktionerna skulle 3 av 4 av Stockholms ensamhushåll i åldrarna mellan 25-35 år kunna köpa en nyproducerad enrumslägenhet. Med nuvarande kreditrestriktioner har endast ca 20 procent möjlighet att göra det, enligt analysen.
– Konsekvensen blir att de som allra mest behöver en ny bostad har fått allt svårare att skaffa någon. Följden är ökade klyftor i samhället mellan de som har, och de som inte har, säger Misha Moeremans d'Emaus, och fortsätter:
– Den svenska självbilden, att varje generation skall kunna etablera sig i samhället oberoende av föräldrars ekonomi eller kontakter, stämmer inte längre.

Bild Misha Moeremans d'Emaus och Johan Eriksson, SHH Bostad

Samtidigt är det underliggande behovet av nya bostäder fortsatt stort, och Misha Moeremans d'Emaus konstaterar att SHH:s fokus på prisvärda bostäder fortsatt är mer rätt än någonsin.
– Vi är, med andra ord, väl positionerade när marknaden normaliseras, säger han.

SHH fortsätter sitt arbete med att skapa prisvärda bostäder som gör att människor har råd att både bo bra och leva väl. Den sista september 2018 hade SHH fem projekt med totalt 362 bostäder i produktion och under tredje kvartalet påbörjades produktion av 69 bostäder i Kista samtidigt som 99 bostäder färdigställdes.
– Det är acceptabla tal i dagens marknad, men samtidigt väsentligt lägre än vad vår ambition föreskriver och vad vår markportfölj möjliggör, säger Misha Moeremans d'Emaus.

Därför ligger SHH:s fokus på försäljningsarbetet, och under året har fem projekt säljstartats om totalt 252 bostäder. Samtidigt som två projekt om 90 bostäder, som säljstartades under föregående år, tills vidare säljstoppades på grund av svag efterfrågan.
– Vi arbetar också på att anpassa vår projektportfölj till det förändrade marknadsläget. Bland annat kommer vi tills vidare att öka andelen hyresrättsprojekt, bland annat genom att omvandla några planerade bostadsrättsprojekt till hyresrättsprojekt.

Ann-Louise Gustafsson och Fredrik Johansson, SHH Bostad

SHH:s markportfölj har under tredje kvartalet förstärkts genom kommunala markanvisningar i Borlänge, ca 30 bostäder, och i Linköping om ca 100 hyresrätter.
Vidare har SHH, via intressebolaget SHH Landbolaget, fattat beslut om att fullfölja förvärvet av byggrätter för ca 190 bostäder i Tullinge, Botkyrka kommun.
– Vårt intresse i att engagera oss i nya projekt sker utifrån förvissningen om att bostadsmarknaden kommer att normaliseras, och att SHH:s affärsinriktning, kompetens och finansiella styrka då kommer att komma till sin fulla rätt, avslutar Misha Moeremans d'Emaus.

 

Vill du läsa mer? Här är några intressanta artiklar; 

Vågar man köpa nyproduktion? 
Hur kan vi bygga fler bostäder som gör det möjligt att bo bra?
Prisvärda bostäder, som alla ska ha råd att köpa.