Pressmeddelanden

Prenumerera
2021-05-07

SHH Bostad AB (publ) publicerar Års- och Hållbarhetsredovisning för 2020

SHH Bostads Årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats www.shhbostad.se samt bifogas som pdf.  För mer information För mer information vänligen kontakta Fredrik...

Läs mer
2021-04-30

Kallelse till årsstämma i SHH Bostad AB (publ)

Aktieägarna i SHH Bostad AB (publ), org.nr 559007-1824 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 2 juni 2021 kl. 16.00 i Bolagets lokaler, Kammakargatan...

Läs mer
2021-04-20

Slutsålt i Borstahusen, Landskrona

SHH har genomfört en framgångsrik bostadsförsäljning av 53 radhus i Borstahusen på sammanlagt tio dagar. Projektets byggstart är planerad till sommaren 2021.

Läs mer
2021-03-31

SHH och Fabege avyttrar 130 nyproducerade hyresrätter i Kista

I ett JV tillsammans med Fabege har SHH utvecklat det nya bostadskvarteret Selfoss i Kista. Selfoss-projektet påbörjades 2018 och omfattar tre bostadsfastigheter med bostadsrätter respektive hyresrätter. Kvarterets tredje etapp, Fastigheten Selfoss 4, omfattar 130 hyreslägenheter och färdigställdes under februari 2021. SHH:s och Fabeges gemensamt ägda bolag har nu avyttrat fastigheten och det färdigställda hyreshuset till PATRIZIA med tillträde den 31 mars 2021.

Läs mer
2021-03-29

SHH och Balder utvecklar 38 bostadsrätter i Surbrunnshagen, Falun

SHH ska tillsammans med Balder utveckla 38 stycken bostäder i det nya bostadsområdet Surbrunnshagen, nära Falun centrum. Det nya projektet, Brf Kompaniet kommer omfatta lägenheter med 3 eller 4 rum och kök.

Läs mer
2021-02-26

Bokslutskommuniké januari – december 2020

SHH:s starka finansiella ställning och tillgång till finansiering ger bolaget mycket goda förutsättningar att genomföra kommande satsningar inom både projektutveckling och fastighetsförvärv.

Läs mer
2021-02-25 | Regulatoriskt

Beslut vid extra bolagsstämma i SHH Bostad AB (publ)

Den extra bolagsstämman i SHH Bostad AB (publ) ägde rum den 25 februari 2021 i Stockholm. Beslut om emission av teckningsoptioner Den extra bolagsstämman beslutade om emission av 250 000...

Läs mer
2021-02-08

SHH vinner markanvisningstävling i Huddinge för 300 nya bostäder

SHH har av Huddinge kommun utsetts till vinnare av markanvisningstävling för Hälsovägen i stadsdelen Flemingsberg. Tillsammans med C.F. Møller Architects har SHH utformat förslag för ett levande och tillgängligt bostadskvarter med 300 nya bostäder. Hållbarhet och tillgänglighet är i fokus för det nya kvarteret där SHH har valt att samarbeta med COLIVE för en del av bostäderna.

Läs mer
2020-12-08

Fredrik Alvarsson ny vd för SHH

Styrelsen i SHH Bostad AB har utsett Fredrik Alvarsson till ny vd för SHH Bostad från och med den 1 januari 2021. Förändringen sker mot bakgrund av att SHH:s grundare och vd Misha Moeremans d’Emaus meddelat styrelsen att han önskat lämna vd-uppdraget som han innehavt sedan bolaget bildades 2010. Misha Moeremans d’Emaus kommer att kvarstå som rådgivare, styrelseledamot och huvudägare i bolaget.

Läs mer
2020-10-29

Klartecken för detaljplan och nya bostäder i Tumba Skog

Detaljplanen för ett nytt bostadsområde i Tumba Skog, Botkyrka, har nu vunnit laga kraft. Den avser omkring 500–700 nya bostäder och SHH:s målsättning är att området ska bebyggas med både bostads- och hyresrätter samt äldreboende.

Läs mer