Sambolagen

Är du ogift och delar hushåll med din partner? Då klassas du som sambo och behöver ha koll på vad sambolagen egentligen handlar om. I synnerhet om livet skulle ta en ny vändning. -Det är oerhört viktigt att man som sambo sätter sig in i vad lagen säger, annars är det lätt att hamna i knipa, säger Ann-Louise Gustafsson, försäljningschef på SHH bostad.

När vi flyttar ihop, eller till något större, är det såklart för att fortsätta bygga en gemensam framtid.
Vi köper möbler och husgeråd till vår gemensamma bostad och planerar för ett liv tillsammans. Men ibland blir det inte alltid som vi har tänkt oss. Och för ett ogift par som separerar gäller andra regler än för de som varit gifta.
Skillnaden mellan att vara gift och sambo är giftorätten, den innebär att man vid en skilsmässa har rätt till hälften av värdet på alla gemensamma tillgångar vid en bodelning efter avdrag för skulder, och även rätt till hälften av det man ägde innan äktenskapet.

Reglerna ser annorlunda ut för sambos. 

Har man inte upprättat ett samboavtal som bestämmer hur egendomen ska fördelas, så ska fördelningen ske enligt sambolagen. Det innebär att all så kallad samboegendom ska delas lika. Vem som betalat för vad spelar ingen roll.
- Med ett samboavtal kan det kännas tryggare eftersom det kan hjälpa till med en mer rättvis uppdelning, säger Ann-Louise Gustafsson, försäljningschef på SHH bostad.

För att få mer insikt i samboreglerna så finns det några punkter som är bra att känna till.

 - Vad händer med det man ägde innan man flyttade ihop?

Detta omfattas inte av sambolagen. Låt säga att du redan äger bostaden som din sambo flyttar in i. Vid en separation klassas inte denna bostad som samboegendom. Inte heller de möbler som man ägde innan eller tar med sig från sitt förra boende räknas som samboegendom.

- Vad är det för regler som gäller om man flyttar in i en ny bostad tillsammans?

Om man flyttar in i en ny bostad tillsammans och bostaden köps av ena sambon så är det samboegendom.
Även allt som har införskaffats gemensamt till bostaden blir samboegendom och delas lika, oavsett vem som har betalat för vad.

- Hur undviker man att dela lika på allt?

Om man inte vill att sambolagen ska gälla och vill undvika att dela lika på bostadens värde och bohaget, utan istället vill att fördelningen ska ske på ett reglerat vis så är det ett samboavtal som måste upprättas. En jurist kan hjälpa till med avtal.

 

 

 

.