SHH Bostad tar steget in i samhällsfastighetssektorn

SHH Bostad tar steget in i samhällsfastighetssektorn och arbetet med de första äldreboendena är redan igång.

Fredrik Alvarsson som arbetat som bl a projekutvecklingschef av samhällsfastigheter på Hemsö i 8 år anställdes som VD för det nya bolaget.

– Jag trivs med att jobba med samhällsfastigheter, det är en nisch jag tycker att jag kan väl och som dessutom är utvecklande. När det gäller äldreboenden, är de lite mer komplexa än vanliga bostäder då det både är en bostad och samtidigt en arbetsplats.

Att utveckla välfungerade samhällsfastigheter, ställer höga krav på oss som fastighetsägare och utvecklare samt ett lyhört samarbete med operatörerna. Självklart blir det bättre när man gör det för tionde gången än när man gör det för första gången”.

Det nya bolaget SHH Samhällsfastigheter AB startades 2019 och skall erbjuda välutvecklade samhällsfastigheter som förknippas med god förståelse för målgruppens verksamhet och behov.

– Genom livet rör vi oss i tusentals byggnader och miljöer. Ibland för att vi vill, ibland för att vi måste. Vid varje tidpunkt har vi olika behov, och därför formar vi varje byggnad utifrån människorna som ska bo och vistas där. Det kan till exempel innebära att hitta ett extra bekvämt läge för ett serviceboende, eller att hitta nya planlösningar för att skapa tysta arbetsytor på en skola. Vi bygger framtidens hem och lokaler. Med erfarenhet, innovation och empati som grund säger Alvarson.

Vi har redan har redan byggstartat två äldreboenden i Stockholm; i Masmo, Huddinge med 79 lägenheter samt i Östhamra i Norrtälje med 60 lägenheter. Därutöver pågår planer för ett antal nya spännande projekt.

Illustrationsbild av Östhamra äldreboendeIllustration av äldeboende i Östhamra, Norrtälje

 Behovet av vård och omsorgsboenden är stort runt om i landet och SHH tycker att samhällsfastigheter är ett bra komplement till traditionell bostadsutveckling eftersom kommunerna efterfrågar stadsutveckling där både skolor och äldreboenden ingår.

– Så genom att öppna den här dörren blir vi mer kompletta för att ta hantera större kvarter och utveckla områden där det finns behov av bl a skolor och äldreboenden säger Alvarsson.

- Vi bygger för välfärden. Med fokus på äldreboenden, skolor, och trygghetsboenden vill vi rusta Sverige för alla generationer, unga som gamla, säger Fredrik Alvarsson, vd SHH Samhällsfastigheter.

Läs mer om SHH Samhällsfastigheter här