Trygga kunder

Svarta rubriker, prisfall och nya låneregler – de senaste två åren har rapporteringen kring bostadsmarknaden gått i moll. Under Almedalsveckan bjuder SHH Bostad in till samtal med andra bostadsutvecklare, banker och mäklare. Målet: att skapa trygga kunder på en marknad präglad av förändrade räntevillkor och löpsedlarnas skrämselrubriker.

Sverige skriker efter fler bostäder. I hela 255 av landets 290 kommuner finns för få bostäder på marknaden. Faktum är det behöver byggas omkring 80 000 nya bostäder per år fram till 2020 för att möta behovet. Samtidigt har nyproduktionen bromsat in.
De nya, tuffare amorteringskraven har lett till en trögare process, försiktigare banker och oroliga kunder, vilket får följdverkningar genom hela kedjan fram till färdiga bostäder. Ackompanjerat av medias rubriker om en bostadsmarknad i kris har det skapat en otrygghet på marknaden. 

Ann-Louise Gustafsson, försäljningschef på SHH Bostad, beskriver hur de senaste årens rapportering påverkat marknaden för nyproduktion.

– Många av de stora och svarta rubrikerna vi sett har i mångt och mycket handlat om Stockholmsmarknaden. Men rubrikerna basuneras ju ut över hela Sverige, människor i hela landet läser ju samma sak, och blir jätterädda. Därför har detta påverkat landsortsmarknaden också.
– Och även bankerna har blivit oroliga och törs inte finansiera nyproduktion, då de läser rubriker om hur riskfyllt och osäkert det är, säger Ann-Louise Gustafsson.

SHH har sedan starten 2010 producerat över 1 000 prisvärda bostäder, över hela Sverige.

Ledstjärnan är att bygga högkvalitativa och hållbara bostäder så att fler ska få råd att både bo bra och leva väl – just den typ av bostäder som den svenska marknaden behöver mer av. 
– Prisvärda bostadsrätter skapar ett smidigare flöde av människor som lämnar hyresrätter för att köpa sitt eget boende. På så vis frigörs hyresrätter som någon annan kan flytta in i, säger Ann-Louise Gustafsson.

Så vad kan branschens aktörer göra för att skapa tryggare kunder?

Det vill SHH diskutera med utvalda bostadsutvecklare, mäklare och banker under Almedalsveckan. Därför bjuder företaget in till samtal och erfarenhetsutbyte med syftet att diskutera hur man gemensamt kan skapa känslan av ett tryggt bostadsköp på dagens bostadsmarknad.
– Hur kan vi samarbeta för att skapa en trygg finansiering, både för oss som bostadsutvecklare, för bankerna och självklart för kunden? Just nu är det lite vakuum på marknaden, vi vill lyfta hur vi kan få fart på den igen, säger Ann-Louise Gustafsson.

Vad är din bedömning av marknaden nu?

– Den börjar att stabilisera sig, även om det fortfarande är trögare än tidigare.

Märker ni av oron på marknaden?

– För några år sedan köpte kunderna betydligt snabbare än nu, och finansinstituten erbjöd finansiering och bolån på ett helt annat sätt. Idag tar det längre tid att göra kunden trygg. Därför informerar vi så mycket vi kan, vi berättar att vi är en kunnig och pålitlig aktör som inte tar några risker.  Vi upprättar också alltid en kostnadskalkyl för varje nytt projekt, och denna kalkyl intygas av två oberoende jurister som vi sedan gemensamt med bank, mäklare och köpare går igenom. Dessutom betalar kunden handpenningen först när ett beslut om byggstart tagits.

Här kan du läsa mer om vårt Trygghetspaket och hur det går till att köpa en bostad av oss.