Vågar man köpa nyproduktion?

Det senaste året har marknaden för nyproduktion präglats av oro och dystra rubriker. Men hos SHH Bostad ser man positivt på 2019 – tack vare bolagets unika position. – Vårt fokus på prisvärda bostäder är mer rätt än någonsin, säger VD Misha Moeremans d'Emaus.

Efter det senaste årets oro på bostadsmarknaden undrar nog många:
Vågar man köpa nyproduktion?
– Självklart vågar man det. Men det är viktigt att välja en trygg aktör som man kan lita på och som färdigställer projekten, säger VD Misha Moeremans d'Emaus.

  • Betydligt hårdare regler för lån och amorteringar.
  • Tuffare bedömningar från banker och kreditinstitut.
  • Dystra rubriker kring nyproduktion.

– Ja, det senaste året har sannerligen varit utmanande för både bostadsutvecklare och alla de människor som velat köpa nyproduktion.

Även SHH Bostad har märkt av oron på marknaden, men kan samtidigt konstatera att bolagets fokus på prisvärda bostäder gör att man i mindre grad påverkats än många andra aktörer i branschen.

Dessutom: Efterfrågan på ekonomiskt tillgängliga bostäder är fortsatt mycket stor i landets kommuner, och när marknaden nu spås normaliseras är SHH helt rätt positionerade.
– Vi befinner oss verkligen i helt rätt segment. Vårt utgångsläge är helt rätt, Sverige behöver fler bostäder som folk har råd att köpa, säger Misha Moeremans d'Emaus, VD och koncernchef på SHH.

Men de åtstramningar som införts de senaste åren påverkar inte bara de som bygger bostäder. De påverkar i allra högsta grad även alla de som vill köpa ett nyproducerat boende. För vissa har de nya reglerna inneburit att man inte längre har de ekonomiska möjligheterna att flytta, för andra har de svarta rubrikerna gjort att man kanske inte vågat köpa nyproduktion.

Enligt Misha Moeremans d'Emaus kan man även fortsättningsvis med trygghet köpa nyproduktion.
Däremot ska man vara noga med att köpa av rätt aktör.
– Självklart ska man även fortsättningsvis våga köpa nyproduktion. Men det är viktigt att välja en trygg aktör som man kan lita på och som färdigställer projekten. Vi på SHH anlitar stora svenska byggentreprenörer, och erbjuder dessutom extra trygghet för våra kunder i form av exempelvis trygghetspaket som bland annat skyddar mot dubbelt boendekostnad, säger Misha Moeremans d'Emaus.

SHH fortsätter sitt arbete med att skapa prisvärda bostäder som gör att människor har råd att både bo och leva väl. Den sista september 2018 hade SHH fem projekt med totalt 362 bostäder i produktion, och under tredje kvartalet påbörjades produktion av 69 bostäder i Kista samtidigt som 99 bostäder färdigställdes.

SHH:s markportfölj har under tredje kvartalet förstärkts genom kommunala markanvisningar i Borlänge, ca 30 bostäder, och i Linköping om ca 100 hyresrätter. Vidare har SHH, via intressebolaget SHH Landbolaget, fattat beslut om att fullfölja förvärvet av byggrätter för ca 190 bostäder i Tullinge, Botkyrka kommun.

Misha Moeremans d'Emaus ser med tillförsikt på framtiden – genom en fortsatt offensiv strategi kommer SHH att vara rätt positionerade när bostadsmarknaden stabiliseras än mer.
– Vi förväntar oss att marknaden ljusnar under 2019, och att bankernas kreditrestriktioner lättas upp så att bostadsrättsköparna får en chans att komma in på marknaden.

För det är fortsatt mycket viktigt att bostadsbyggandet fortsätter i Sverige, säger Misha Moeremans d'Emaus.
– Det är fortfarande ett stor underliggande behov av bostäder i de flesta kommuner i Sverige. Speciellt i segmentet ekonomiskt tillgängliga bostäder.

 

Här kan du läsa mer om: 

Den positiva utvecklingen på bostadsmarknaden.
Hur kan vi bygga fler bostäder som gör det möjligt att bo bra?
Prisvärda bostäder, som alla ska ha råd att köpa.