Viktiga diskussioner om bostadsmarknaden och samhällsfastigheter

Business Arena är Nordens största mötesplats för aktörer inom fastighets- och samhällsbyggnadssektorn. I år gick det av stapeln den 8-9 december i Stockholm, och vi på SHH var närvarande.

Med tanke på det rådande läget genomfördes Business Arena med en kombination av digitala och fysiska möten, helt anpassat i enlighet med riktlinjerna. Två av de aktuella och viktiga ämnena som berördes i så kallade rundabordssamtal var hur fler kan ta sig in på bostadsmarknaden, samt även om utvecklingen av samhällsfastigheter. 

 

Förstagångsköpare på bostadsmarknaden

I ett av rundabordssamtalen deltog SHH Bostads affärsutvecklingschef Sebastian Brandt. Just detta samtal handlade om hur fler kan ta sig in på bostadsmarknaden. Det är en angelägen och aktuell fråga, där dialogerna runt bordet handlade mycket om problemet i sig men även om idéer och eventuella lösningar och möjligheter.

Enligt Boverkets årliga kartläggning är det ett underskott på bostäder, speciellt i storstadsregionerna. En rapport av Region Stockholm visar även att sju av tio hushåll i Stockholms län saknar betalkraft för nybyggda bostäder.

Runt bordet på Business Arena satt flera olika ledande personer i branschen. Detta samtal  inleddes med Eva Nordström, idag VD för Stockholms Kooperativa Bostadsförening. Eva pratade kring sin nyligen tilldelade roll som särskild utredare av regeringen. Rollen handlar om att utreda och ge förslag på åtgärder som skall underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden. Ett av förslagen som en annan deltagare redogör för (Sofia Ljungdal, VD OBOS Nya hem)  är en modell där OBOS blir delägare tillsammans med bostadsköparen som då köper minst 50% och sedan hyr resten. En metod som skulle kunna bli attraktiv i Sverige.

Ett stort problem som vi ser i Sverige idag är svårigheten med finansiering av en bostad. I dag har bankerna små möjligheter att på individuell nivå sänka exempelvis räntor, samtidigt så har fastighetsägare också få möjligheter att göra utlåningar av exempelvis handpenningslån. Detta med anledning av finansinspektionens krav. Och när det gäller den frågan bidrog många runt bordet med kloka idéer och speciellt Eva Nordström visade tacksamhet över att få med sig nyttig och betydande input till sitt fortsatta arbete i uppdragen som särskild utredare.

Några sammanfattande tankar som Sebastian Brandt tar med sig till SHH från rundabordssamtalet är att framtiden ser ut att gå mot ljusare tider när det gäller möjligheter för förstagångsköpare att komma in på bostadsmarknaden. Det finns ett hav fullt av möjligheter, speciellt om man är ett bolag i framkant, vilket vi på SHH är!

 

Samhällsutveckling i samverkan

Ett annat samtal från Business Arena som SHH Bostads Fredrik Alvarsson deltog i handlade om samhällsfastigheter. En ökande och även åldrande befolkning har resulterat i att samhällsfastigheter som investeringsobjekt har blivit väldigt hett på marknaden. När det gäller just samhällsfastigheter är det många parter inblandade. Utvecklaren, entreprenören, fastighetsägaren, operatören och även de som brukar fastigheten. Att låna pengar till samhällsfastigheter är något som för 15 år sedan var oerhört svårt. Marknaden var omogen med låg konkurrens. Det var därför svårt att utveckla samhällsfastigheter. Idag däremot är konkurrensen större, då fler aktörer har dykt upp, och i takt med en växande och mer mogen marknad är utveckling en stor del av den privatägda marknaden för samhällsfastigheter. Intresset för köp av just samhällsfastigheter ökar enormt och 2019 var ett riktigt all-time high år.  

I och med fler aktörer blir anbuden fler och dessa kostar pengar, speciellt när anbudsförfrågan läggs ner och aldrig förverkligas, vilket blivit allt vanligare inom ramen för LOU-upphandlingar. I takt med utvecklingen inom samhällsfastigheter ställs det även fler och större krav. Det är med andra ord en marknad som förutom att växa även banar väg för en del hinder för såväl privata som offentliga aktörer med ett behov av samhällsfastigheter som inte blir fyllt. 

En viktig punkt när det gäller utvecklingen av samhällsfastigheter är att kommuner behöver fatta rationella beslut. När kommunerna bygger samhällsfastigheter i egen regi blir det ofta kostsamt. Många privata bolag arbetar med FoU (forskning och utveckling) och kompetensutveckling, och är därmed väldigt insatta och kompetenstunga när det gäller dessa frågor till skillnad från kommuner som inte har detta som kärnuppgift. Den privata marknaden kan bidra med såväl kompetens som kostnadseffektivitet. 

En väg framåt som man sammanfattade under samtalet var att kommunerna, SKR och fastighetsbranschen behöver ha en dialog som bidrar till att hitta vägar framåt som gör det bättre för både offentlig och privat sektor när det gäller just utvecklingen av samhällsfastigheter.