Brf Parkallén

Områdesbild
Illustration över Brf Parkallén
Nära tågstationen.