Samhällsfastigheter

SHH bygger för välfärden. Med fokus på äldreboenden, skolor och trygghetsboenden vill vi rusta Sverige för alla generationer, unga som gamla.

SHH har bred erfarenhet av projektutveckling, samhällsfastigheter och av att bygga prisvärda bostäder och rita smartare kvadratmeter.

Genom livet rör vi oss i tusentals byggnader och miljöer. Ibland för att vi vill, ibland för att vi måste. Vid varje tidpunkt har vi olika behov, och därför formar SHH varje byggnad utifrån människorna som ska bo och vistas där. Det kan till exempel innebära att hitta ett extra bekvämt läge för ett serviceboende, eller att hitta nya planlösningar för att skapa tysta arbetsytor på en skola. Vi bygger framtidens hem och lokaler. Med erfarenhet, innovation och empati som grund.

 

  

 

Äldreboende - Östhamra, Norrtälje

Det moderna äldreboendet blir ca 4 000 kvm stort och rymmer 60 platser. Fastigheten utrustas med solceller och grönska prioriteras genom en tillgänglig utomhusmiljö. Humana ska bedriva äldreomsorg i boendet när fastigheten står färdig innan sommaren 2021.

Äldreboende - Solhagaparken

SHH utvecklar ett vård- och omsorgsboende i Masmo, Huddinge i södra Stockholm. Äldreboendet förhyrs av Attendo på ett 20-årigt hyresavtal och omfattar totalt 79 lägenheter om ca 6 000 kvm BTA. Arkitekturen och designen fokuserar på att skapa en hemlik miljö med en framtidssäkrad effektiv planlösning samt attraktiv utemiljö och inomhusträdgård. Äldreboendet är beläget i Masmo i närheten av grönområden, Mälaren och närservice med direkt närhet till Masmo tunnelbana.

Grundskola - Vårby Udde

SHH har förvärvat en kontorsbyggnad i Huddinge, Stockholm som ska byggas om till grundskola för Internationella Engelska Skolan, IES.

Den nya skolan som planeras att öppna 2023/2024 ska inrymma 600 barn från förskoleklass till årskurs 9 och kommer bestå av två paralleller. Internationella Engelska Skolan ska förhyra skolan på ett tjugoårigt avtal. SHH förvärvar fastigheten av Spendrups Bryggeri som idag har sitt huvudkontor på platsen i Vårby udde.

Äldreboende - Hjärup

SHH har förvärvat en centralt belägen markfastighet intill Parkallén i Hjärup, Staffanstorp. Förvärvet omfattar utveckling och nybyggnation av ett äldreboende om 60 platser samt ett 20-tal lägenheter i hyresrättsform.

Fastigheten får god tillgänglighet med mindre än 500 m till stationen som trafikeras av Pågatågen mellan Malmö och Lund. Vi ser ett stort behov av nya bostäder anpassade för äldre. Staffanstorps kommun har infört LOV (lagen om valfrihet) för särskilt boende för äldre vilket innebär fri konkurrens på äldreboendemarknaden. I expansiva Hjärup finns idag endast ett mindre befintligt äldreboende. Detta projekt erbjuder moderna och välutvecklade bostäder för äldre. Kombinationen tillfredsställer den breda målgruppens behov av både äldreboende och framförallt trygghetsbostäder. På grannfastigheten utvecklar även SHH 55 lägenheter i bostadsrättsform.

Kontakt

Vill du veta mer om något av våra projekt? Kontakta gärna Fredrik Alvarsson, VD SHH

Telefon: 0727-29 09 35 Mail: fa@shhbostad.se