SHH Samhällsfastigheter AB

SHH Samhällsfastigheter bygger för välfärden. Med fokus på äldreboenden, skolor och trygghetsboenden vill vi rusta Sverige för alla generationer, unga som gamla.

Bolaget grundades 2019 och ägs gemensamt av SHH Bostad AB och FA Partners AB. Tillsammans har vi bred erfarenhet av projektutveckling, samhällsfastigheter och av att bygga prisvärda bostäder och rita smartare kvadratmeter.

Genom livet rör vi oss i tusentals byggnader och miljöer. Ibland för att vi vill, ibland för att vi måste. Vid varje tidpunkt har vi olika behov, och därför formar SHH varje byggnad utifrån människorna som ska bo och vistas där. Det kan till exempel innebära att hitta ett extra bekvämt läge för ett serviceboende, eller att hitta nya planlösningar för att skapa tysta arbetsytor på en skola. Vi bygger framtidens hem och lokaler. Med erfarenhet, innovation och empati som grund.

 

Vision

Med stor förståelse för målgruppens verksamhet och behov, utveckla framtidens äldreboenden, trygghetsboende och skolor.

 

Affärsidé

Erbjuda välutvecklade samhällsfastigheter för kommunen och privata operatörer.

 

Äldreboende - Solhagaparken

SHH Samhällsfastigheter utvecklar ett vård- och omsorgsboende i Masmo, Huddinge i södra Stockholm.

Äldreboendet förhyrs av Attendo på ett 20-årigt hyresavtal och omfattar totalt 79 lägenheter om ca 6 000 kvm BTA. Arkitekturen och designen fokuserar på att skapa en hemlik miljö med en framtidssäkrad effektiv planlösning samt attraktiv utemiljö och inomhusträdgård. Äldreboendet är beläget i Masmo i närheten av grönområden, Mälaren och närservice med direkt närhet till Masmo tunnelbana.

Äldreboende - Östhamra

SHH Samhällsfastigheter har tecknat ett långsiktigt hyresavtal med Humana i Norrtälje.

Det moderna äldreboendet som utvecklas tillsammans med Altura som är en nordisk utvecklare, förvaltare och långsiktig ägare av äldreboenden, blir ca 4 000 kvadratmeter stort och rymmer 60 lägenheter. Fastigheten ska utrustas med solceller och grönska prioriteras genom en tillgänglig utomhusmiljö. Humana har undertecknat ett hyresavtal och ska bedriva äldreomsorg i boendet när fastigheten står färdig år 2021.