Affärsledning

Affärsledningen består av VD, ekonomi- och finanschef, projektutvecklingschef, bostadsutvecklingschef , transaktionsansvarig samt försäljningschef.
VD

Fredrik Alvarsson

Försäljningschef

Ann-Louise Gustafsson

Bostadsutvecklingschef

Martin Hildebrandt

Projektutvecklingschef

Fredrik Johansson

Transaktionsansvarig

Hanna Keberku

Ekonomi- och finanschef

Ando Wikström