Om SHH

SHH är ett rikstäckande fastighetsutvecklingsbolag som utvecklar prisvärda och funktionella fastigheter i Sveriges växande städer.

Vår verksamhet omfattar hela kedjan från köp av mark för bostäder och samhällsfastigheter till försäljning av hyresrätter, bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av samhällsfastigheter såsom vård- och omsorgsboende samt skolor. SHH genomför projekten i egen regi eller tillsammans med kända samarbetspartners via intresseföretag. 

Vårt mål är att utveckla prisvärda och funktionella fastigheter utan att tumma på kvalitets- och miljönormer. Det kan vi göra genom vårt effektiva och konkurrenskraftiga arbetssätt. Vi har en erfaren och snabbfotad organisation som fokuserar på att återanvända kunskaper, underlag och lösningar från tidigare projekt. Det gör att vi kan kapa ledtider och kostnader och på så sätt skapa realistiska tidplaner och budgetar som håller. Vi samarbetar endast med välrenommerade byggföretag som kan möta våra krav på kvalitet och precision. 

SHH har sedan start 2010 färdigställt 36 fastighetsprojekt om ca 145 000 kvm ljus BTA inkluderande ca 1 700 boenden över hela Sverige. Den totala projektportföljen om 42 fastighetsprojekt uppgick per den 31 december 2020 till ca 220 000 kvm ljus BTA inkluderande 2 922 boenden varav 766 i produktion och 2 156 bedömda boendebyggrätter.